Ultrazvuk u dijagnostici anomalija materice

Pre uvodjenja 3D ultrazvuka kao standarda u ginekološkm i obstetricijskim pregledima problem dijagnostikovanja diskretnih anomalija ploda ili anomalija unutrašnjih polnih organa žene je bio teško rešiv ili rezervisan za endoskopske i ostale invazivne procedure. Ultrazvučni aparati visoke rezolucije i odgovarajući softver koji volumenske zapise “seče na tanke slajsove” (debljina preseka je opciona) počinje da se svojim kvalitetom priblizava CT i MRI snimcima, bar kada su u pitanju parenhimatozni organi poput materice, jajnika, jetre, bubrega, srca i sl.

Dvoroga materica i ostale anomalije

Dvoroga materica ili uterus bicornis je relativno česta anomalija i javlja se u opštoj populaciji sa incidencom od 5-6%. Vrlo često je uzrok steriliteta i/ili subfertiliteta. Žene sa dvorogom matericom su izložene većem riziku za spontani pobačaj, prevremeni porođaj i završavanje trudnoće carskim rezom. Dijagnoza ove anomalije se postavlja ultrazvučnim pregledom, histerosalpingografijom, hydroehosalpingografijom, histeroskopijom i laparoskopijom. Dvoroga materica je razvojna anomalija koja nastaje zbog izostanka spajanja levog i desnog Mulerovog kanala u embrionalnom razvoju ženskog ploda.

Bliske po etiološkom mehanizmu su septirane, subseptirane i sedlaste materice. Dijagnoza ovih anomalija se postavlja na isti način kao i kod dvoroge mateice, a rizici za ishod trudnoće su slični uz napomenu da su rizici za pobačaj i prevremeni porođaj manji nego kod dvoroge materice. Terapija ovakvih anomalija može biti konzervativna (velike doze gestagena u trdnoći) ili operativna kada se histeroskopski preseca septum materice, a u slučaju dvoroge materice laparoskopska ili hirurska intervencija rekonstrukcije materice po Shtrasmanu.

Žene sa jednom od navedenih anomalija su izložene povećanom riziku za spontani pobačaj, prevremi porođaj i komplikacije u toku samog porođaja. Sam spontani pobačaj umanjuje rizik za novi pobačaj i prevremeni porođaj zbog toga što se posle prve trudnoće anomalična materica uveća, tako da plod u svakoj narednoj trudnoći ima više uslova za pravilan razvoj. Sve hirurške intervencije (presecanje septuma ili rekonstruktivna hirurgija) takođe imaju pozitivne efekte u smislu smanjenja rizika za pobačaj ili prevremeni porođaj.

Cena 3D ultrazvučnog pregleda

Cene 3D ultrazvučnog pregleda se prilično razlikuju od grada do grada i od ustanove do ustanove, ali su cene u padu i sve su bliže ceni običnog ultrazvučnog pregleda. Klikom na link otvorićete cenovnik u .pdf formatu.

Dodatne informacije