Ultrazvuk u dijagnostici anomalija materice

Pre uvodjenja 3D ultrazvuka kao standarda u ginekološkm i obstetricijskim pregledima problem dijagnostikovanja diskretnih anomalija ploda ili anomalija unutrašnjih polnih organa žene je bio teško rešiv ili rezervisan za endoskopske i ostale invazivne procedure. Ultrazvučni aparati visoke rezolucije i odgovarajući softver koji volumenske zapise “seče na tanke slajsove” (debljina preseka je opciona) počinje da se svojim kvalitetom priblizava CT i MRI snimcima, bar kada su u pitanju parenhimatozni organi poput materice, jajnika, jetre, bubrega, srca i sl.

3DXI i Sono CT softverski paketi imaju mogućnosti da volumenski zapis ultrazvučnog aparata konvertuju u multislice prikaz sa podesivom debljinom preseka odnosno podesivim razmakom između slika. Ova tehnologija omogućava precizan pregled unutrašnjosti organa i zapažanje najsitnij detalja i patoanatomskih promena. Sistem je primenljiv u power dopler, color doppler i 3D modu. Po kvalitetu dobijenog materijala ova tehnologija će ubuduće ozbiljo konkurisati CT i MRI sistemima osim u području koštanozglobnog, digestivnog i nervnog sistema.

Dvoroga materica i ostale anomalije

Dvoroga materica ili uterus bicornis je relativno česta anomalija i javlja se u opštoj populaciji sa incidencom od 5-6%. Vrlo često je uzrok steriliteta i/ili subfertiliteta. Žene sa dvorogom matericom su izložene većem riziku za spontani pobačaj, prevremeni porođaj i završavanje trudnoće carskim rezom. Dijagnoza ove anomalije se postavlja ultrazvučnim pregledom, histerosalpingografijom, hydroehosalpingografijom, histeroskopijom i laparoskopijom. Dvoroga materica je razvojna anomalija koja nastaje zbog izostanka spajanja levog i desnog Mulerovog kanala u embrionalnom razvoju ženskog ploda.

Bliske po etiološkom mehanizmu su septirane, subseptirane i sedlaste materice. Dijagnoza ovih anomalija se postavlja na isti način kao i kod dvoroge mateice, a rizici za ishod trudnoće su slični uz napomenu da su rizici za pobačaj i prevremeni porođaj manji nego kod dvoroge materice. Terapija ovakvih anomalija može biti konzervativna (velike doze gestagena u trdnoći) ili operativna kada se histeroskopski preseca septum materice, a u slučaju dvoroge materice laparoskopska ili hirurska intervencija rekonstrukcije materice po Shtrasmanu.

Žene sa jednom od navedenih anomalija su izložene povećanom riziku za spontani pobačaj, prevremi porođaj i komplikacije u toku samog porođaja. Sam spontani pobačaj umanjuje rizik za novi pobačaj i prevremeni porođaj zbog toga što se posle prve trudnoće anomalična materica uveća, tako da plod u svakoj narednoj trudnoći ima više uslova za pravilan razvoj. Sve hirurške intervencije (presecanje septuma ili rekonstruktivna hirurgija) takođe imaju pozitivne efekte u smislu smanjenja rizika za pobačaj ili prevremeni porođaj.

Literatura:

 • 1. Kupesic S, Kurjak A, Skenderovic S, et al. Screening for uterine abnormalities by
 • three-dimensional ultrasound improves perinatal outcome. J Perinat Med.
 • 2002; 30(1):9-17.
 • 2. Radoncic E, Funduk-Kurjak B. Three-dimensional ultrasound for routine checkup
 • in vitro fertilization patients. Croat Med J. 2000; 41(3):262-5.
 • 3. Jurkovic D, Geipel A, Gruboeck K, et al. Three-dimensional ultrasound for the
 • assessment of uterine anatomy and detection of congenital anomalies: a
 • comparison with hysterosalpingography and two-dimensional sonography.
 • Ultrasound Obstet Gynaecol. 1995; 5:233-7.
 • 4. Salim R, Woelfer B, Backos M, Regan L, Jurkovic D. Reproducibility of threedimensional
 • ultrasound diagnosis of congenital uterine anomalies. Ultrasound
 • Obstet Gynecol. 2003; 21(6):578-82.
 • 5. Baba K. Obstetrics and gynecology. Nippon Rinsho. 2004; 62(4)807-14.