Šta treba znati o PRP postupku

PRP tretman je akronimska skracenića tretmana čiji puni naziv je Platelet Rich Plasma Treatment. U slengu ovaj tretman još i nazivaju vampirski ili Drakulin tretman, što ćemo razjasniti korz dalji tekst.

Uvod

Radi se o prilično staroj (što znači proverenoj) metodi autologe, injekcione transplantacije trombocita iz plazme. PRP terapija se koristi u dermatologiji, ortopediji, stomatologiji, ginekologiji, neurologiji sa tendencijom širenja na još neke grane medicine kao što je kardiologija, plastična hirurgija, oralna hirurgija… Spektar bolesti, stanja i poremećaja koji se uspešno tretiraju PRP metodom se svake godine širi. Pored tretiranja bora, ožiljaka, celulita i strija, PRP metoda nalazi svoje mesto i u lečenju povreda i sportskih povreda, fascikulita, tendinita, povreda i oboljenja perifernih nerava, povreda i oboljenja mišića, androgene alopecije, čak i u kolorektalnoj hirurgiji. Ukratko, PRP tretman je primenljiv svuda gde postoji potreba za ubrzavanjem regenerativnih procesa, kao i njihovom kontrolom.

Postupak i mehanizam akcije

PRP postupak se izvodi tako što se pacijentu uzme odredjena količina venske krvi. Nakon obrade koja podrazumeva centrifugiranje citrirane krvi i separacije eritrocita i leukocita koji se odbacuju, dobija se krvna plazma sa 3-4 puta većom koncentracijom trombocita nego što je to u krvi pacijenta. Tako dobijena plazma se ubrizgava pacijentu na ciljana mesta i na način koji omogućava postizanje željenih terapijskih efekata.

Ono što se posle ubrizgavanja plazme sa trombocitima dalje događa u tkivu je najsličnije procesu koji se događa prilikom zarastanja povreda u fiziološkim usloviuma. Naime, trombociti se posle ubrizgavanja raspoređuju u međućelijski prostor ciljanog tkiva, “prilepe” se za kolagena i vezivna vlakna i počinju sa lučenjem prirodnih regenerativnih medijatora, citokina i leukina. Istraživanja su pokazala višestruka povećanja koncentracije citokina kao što su TGF (Transformin Growth Factor), PDGF (Platelet Derived Growth Factor), PDAF (Platelet Derived Angiogenesis Factor), VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), EGF (Epidermal Growth Factor), IGF (Insulin Like Growth Factor), brojni interleukini itd.

Pregledajte rezultate PRP tretmana, pre i posle tretmana

Prema nazivu faktora koji luče stimulisani trombociti posle ubrizavanja (faktor rasta krvnih sudova, fakotor rasta, insulinu sličan faktor rasta) lako je zaključiti da se PRP metoda zasniva na stimulaciji i simulaciji prirodnih regenerativnih procesa. Ova osobina trombocita je iskorišćena u terapiji podmlađivanja i zatezanja kože, stimulaciji rasta kose, lečenju tetiva, fascija, mišića, nerava…

Primena u ginekologiji

Na II Svetskom kongresu estetske ginekologije u Madridu koji je održan 2018. godine promovisana je Femilift metoda koja objedinjava PRP (tretman trombocitima obogaćenom plazmom) i tretman HIFU talasima. Početni rezultati kolega koji su primenjivali pomenuti Femilift tretman su spektakularno dobri i imaju dobru perspektivu.

Dobri rezultati PRP tretmana u estetskoj medicini su doveli do masovne primene ove metode i u estetskoj ginekologiji pa je sve veći broj žena, kako mlađih tako i onih u klimaksu, koje se odlučuju za PRP tretman vagine i vulve. Benefiti koje ova metoda donosi u tom pogledu su:

– Sužavanje i remodeliranje vagine uz istovremenu korekciju statike i dinamike karličnog vezivnog i mišićnog tkiva

– Umanjenje ili eliminacija problema bolnih i neprijatnih odnosa

– Povećavanje osetljivosti vaginalne sluzokože

– Poboljšavanje prokrvljenost sluzokože i dubljih tkiva

– Bolja lubrifikacija

– Intenzivniji i eksplozivniji orgazami

PRP tretman, plazma obogacena trombocitima, drakulin, vampriski tretman - Medica Centar

 

Ritam tretmana

Za postizanje navedenih efekata neophodno je uraditi 2-4 tretmana. Treba napomenuti da se tzv. PRP SHOTS tretmani uspešno primenjuju i kod muškaraca za korekciju i lečenje seksualnih disfunkcija.

O efikasnosti metode najbolje govori činjenica da je PRP zabranjen profesionalnim sportistima i da se tretira kao doping. I pored toga, mnogi profesionalni sportisti se podvrgavaju PRP tretmanu jer ga je praktično nemoguće otkriti zbog toga što se tokom procedure ne koriste nikakvi lekovi, već je ceo postupak zasnovan na upotrebi autologe (svoje) plazme i trombocita.

Ceo proces traje oko 2 sata. Jedina neprijatnost koju pacijent oseća tokom tretmana je bockanje insulinskom oglicom, što nije naročito bolno ali je mnogim pacijentima neprijatno. Ova neprijatnost se može ublažiti primonemom anestetičke kreme 1-2 sata pre početka tretmana.

Klikom na link možete otvoriti cenovnik. Cene su prikazane u dinarima i odnose se na jedan tretman. Konačna cena zavisi od broja tretmana. Za sve ostale informacije možete se obratiti telefonom: 018-249-178, 064-2951-004