Spectra NDYAG laser

Spectra NDYAG laser

Spectra NDYAG laser za uklanjanje tetovaža, staračkih pega i ostalilh hiperpigmetacija, sedmozglobna ruka, dimenzija spota podesiva od 2 do 10mm, max snaga spota 2000 mJ, snaga uređaja 2000W.