Polovni ultrazvuk GE Vivid3

Polovni ultrazvuk GE Vivid3

Polovni ultrazvuk GE Vivid3 sa 3 sonde, linearna, konveksna i kardiološka. Sonde su 2010. godište kao i softverska verzija.