Novi frakcioni CO2 laser

Novi frakcioni CO2 laser

Frakcioni CO2 laser sa akcesorijama. Može da radi u pulsnom, superpulsnom, frakcionom i hirurškom (cutting) modu. Uređaj poseduje mnoštvo akcesorija za odgovarajuće modove rada. Primenljiv u ginekologiji, kozmetologiji, hirurgiji i dermatologiji. Uređaji su novi, imaju garanciju od 12 meseci i servisnu podršku. Tročasovna tehnička obuka i obuka praktične primene CO2 lasera.