Uvod

Nesumnjivo se može reci da su napredak i uspesi potpomognute reprodukecije bili revolucionarni u toku 20. veka. Ovo se odnosi na revolucionarna otkrića manipulacije reproduktivnim materijalom ne samo ljudi, sisara i kičmenjaka, već i na reprodukciju živih bića uopšte. Danas, metodama asistirane reprodukcije čovek može da pomogne reprodukciju svakog oblika života na planet. Ovaj moćni uticaj na tokove reprodukcije je kruna akumulacije znanja tokom proteklih ekova, a 20. vek je tu bio najznačajniji.

Vantelesna oplodnja danas nije privilegija samo bogatih i razvijenih država, gradova i ustanova. Skoro da ne postoji država koja nema bar nekoliko centara za asistiranu reprodukciju, a u budućnosti će ova metoda biti još dostupnija i jeftinija. Ukratko rečeno, ovu granu medicine i biologije očekuje svetla buducnost, kao i korisnike ovih metoda. Filozofsko pitanje da li je ljudima zaista potreban taj stepen otuđenja od prirode je za raspravu na nekom drugom mestu. Međutim, jedno je sigurno, u prirodi čoveka je da raščlanjuje, proučavu i kontroliše prirodu, tako da se iza ovih nepobitnih činjenica kriju i mnogi odgovori o etičnosti i neophodnosti metoda asistirane reprodukcije.

Uz maksimalno pojednostavljivanje procesa IVF/ET kao najčešće korišćene metode asistirane reprodukcije može se reći da se ona odvija u četiri koraka.

Prvi korak – stimulacija folikulogeneze i ovulacije

U cilju dobijanja što većeg (ali ne i prevelikog) broja jajnih ćelija vrši se hormonska stimulacija žene. Različite šeme za stimulaciju folikulogeneze su veoma slične, a sve varijacije zavise od iskustva tima koji priprema pacijentkinju, starosti pacijentkinje i ostalih faktora koji su relevantni za uspeh procedure. Ukratko, šema se bira prema pacijentu i postavljenim ciljevima.

Drugi korak – dobijanje jajnih ćelija

Danas se jajne ćelije najčešće uzimaju aspiracionom metodom, transvaginalnim putem pod kontrolom ultrazvuka. Nekada je to bilo laparoskopskim putem, a transabdominalni, punkcioni, aspiracioni put se i danas ponegde koristi. Za ženu je ova faza najkritičnija jer se u malom procentu slučajeva dešavaju povrede creva, krvnih sudova i bešike. Na sreću, sve ove komplikacije se vrlo lako rešavaju.

Treći korak – Proces vantelesne oplodnje

Prve dve faze su pod kontrolom ginekologa. Treću fazu, ujedno i najkritičniju za uspeh procedure, kontroliše embriolog/biolog. U ovoj fazi se dešava oplođenje u “epruveti”. Postoji nekoliko različitih varijanti ostvarivanja oplođenja. Klasični IVF je kada se oplođenje dogodi spontano, ali u kontrolisanim uslovima. ICSI varijanta je kada embriolog kontroliše i ovu fazu oplođenja, tj. kada mikromanipulatorima i mikrošpricem “ubrizgava” odabrani spermatozoid u jajnu ćeliju. Procenat uspešnosti asistirane reprodukcije dobrim delom zavisi od kvaliteta opreme i rada embriološke laboratorije. Međutim postoji nekoliko jednostavnih pravila u radu. Prvo je, uspešnost je veća ako se što bolje simuliraju prirodni uslovi oplođenja, a drigo je da je proces efikasnija onda kada se što manje manipuliše gametima ili embrionima. Zbog toga je metoda pojednostavljene IVF procedure efikasnija od ICSI metode.

Četvrti korak – Embriotransfer (ET) – ubacivanje embriona u matericu

Poslednja faza procesa je ubacivanje embriona u matericu pacijentkinje. Ovu fazu takođe kontroliše ginekolog. Embrion se ubacuje u matericu putem specijanog katetera i ovaj korak takođe predstavlja jedanu od važnijih faza u čitavom procesu. Problemi sa kojim se ginekolog susreće u ovoj fazi su uglavnom vezani za “rad na slepo”. Embrion je gotovo nevidljiv, a područje željene implantacije teško za lociranje.

Zbog toga se u ovoj fazi uvek ubacuje više embriona (ukoliko ih ima) da bi se povećala verovatnoća plasiranja embriona na “pravo mesto”. Kvalitetna stimulacija u fazi folikulogeneze je omogućila dobijanje velikog broja jajnih ćelija pa samim tim i embriona što olakšava rad u ovoj fazi procesa. Obično se ubacuje 2-4 embriona, a višak se zamrzava ako za to postoje uslovi. U ređim slučajevima se dešava da dođe do implantacije velikog broja embriona, 3, 4 ili 5 što smanjuje mogućnost za uspešno privođenje trudnoće kraju. U takvim situacijama se radi embrioredukcija, odnosno smanjivanje broja nidiranih embriona na 1, 2 ili maksimalno 3.

Uspešnost procedura asistirane reprodukcije je varijabilna i zavisi od mnogo faktora i trenutnih okolnosti. Uglavnom se kreće između 15 i 40%, što je prilično veliki raspon. Postoje ustanove gde je procenat čak i slabiji od 15%, dok su izuzetno retke ustanove sa procentom većim od 40%. Za razliku od procenta uspešnosti, cene IVF/ET prcedura su prilično ujednačene. Cene se formiraju u zavisnosti od primenjene metode i količine potrošenih lekova za stimulaciju. Na primer cena je veća ako se radi ICSI metoda ili ako se preostali embrioni zamrzavaju za eventualni sledeći pokušaj ili ako se radi o donorskoj varijanti potpomognute reprodukcije kada se jajne ćelije ili spermatozoidi praktično kupuju, ali i biraju.

O IVF centru Interbalkan u Solunu

Interbalkan IVF Centar u Solunu je ISO 9001:2008 sertifikovana ustanova sa dugom tradicijom. Radi se o velikoj ustanovi bolničkog tipa koja objedinjava veći broj medicinskih grana pa i ginekologiju sa akušerstvom, kao i asistiranu reprodukciju. Više godina unazad je proglašavana za najbolju medicinsku ustanovu u evropskoj i svetskoj konkurenciji. Lokalizovana je u blizini aerodroma Aleksandar Veliki na putu za Halkidiki. Za pacijente iz Srbije menadžment Centra Interbalkan obezbeđuje prevoz, smeštaj nedaleko od bolnice, pratnju tokom boravka u Solunu kao i prevodoca. IVF Interbalkan Centar pruža sve vidove usluga vezane za asistiranu reprodukciju, uključujući i donorstvo i zamrzavanje embriona. Link za Interbalkan IVF centar u Solunu.

IVF ET vantelesna oplodnja, Solun

O IVF centru Gynem u Pragu

Gynem IVF Centar je takođe ISO 9001:2008 sertifikovana ustanova. Nalazi se u Pragu u Republici Češkoj. Za relativno kratko vreme postojanja Gynem se nametnuo dobrim rezultatima i niskim cenama. Zbog toga se ova ustanova brzo probila na konkurentno tržište vantelesne oplodnje. Klinika je orjentisana uglavnom na pacijente iz inostranstva, naročito na pacijente iz exYU republika. Gotovo celokupno osoblje govori srpski jezik ili nekom mešavinom jezika exYU prostora tako da komunikacija sa lekarima i embriolozima ne predstavlja nikakav problem.

Gynem pokriva ceo spektar usluga koje se tiču vantelesne oplodnje uključujući IVF/ET, ICSI, zamrzavanje embriona, doniranje jajnih ćelija i spermatozoida. Opremljeni su naprednom tehnologijom, i najsavremenijim saznanjima metodologije vantelesne oplodnje. Link za Gynem IVF centar u Pragu.

IVF ET vantelesna oplodnja, Prag

 

Kako započeti proces vantelesne (VTO) oplodnje?

1. Priprema za VTO započinje u nekoj od domaćih ustanova, pregledima i laboratorijskim analizama, npr. ultrazvučni pregled, spermogram i spermocitogram, histeroskopija, kolposkopija, briseve za mikrobiološke analize, laboratorijske analize hormona i sl.

2. Nakon postavljanja početnih dijagnoza uspostavlja se kontakt sa odabranom ustanovom. To možete učiniti preko naše ordinacije ili lično.

3. Sledeći korak je slanje medicinske dokumentacije u odabranu ustanovu. Taj deo posla se radi isključivo putem interneta tako što se dokumentacija i slike prevedu u elektronski format i pošalju putem emaila. Takođe, ovaj deo posla možete uraditi sami ili preko naše ordinacije.

4. Nakon toga se putem emaila dobiju uputstva o terapiji (stimulacija i tzv. stop injekcija), tajmingu terapije i okvirni datum kada ćete se javiti za VTO.

5. Za vreme primanja terapije neophodno je ultrazvučno praćenje i slanje slika i izveštaja sa ultrazvučnih pregleda u elektronskom formatu. Na osonovu ovih informacija emailom stižu uputstva o tome kako dozirati terapiju. Sve ovo možete organizovati sami ili preko naše ordinacije.

6. Nakon postignutih efekata stimulacije dobijate precizan datum i vreme kada ćete se javiti za VTO.

7. Punkciona aspiracija folikula se radi u opštoj, kratkotrajnoj anesteziji.

8. Nakon toga embrolozi vrše IVF i prate razvoj embriona.

9. Posle procene embriologa da su embrioni spremni za ET (embriotransfer) ginekolog vrši ovu proceduru.

10. Slede uputstva o terapiji i ponašanju posle IVF/ET i period neizvesnosti i čekanja da test potvrdi trudnoću.

Kako izračunati troškove celog procesa?

Troškovi se izračunavaju tako što ćete sabrati cenu koštanja svake usuluge koja vam se pruža.

1. Cena usluga pripreme i praćenja procesa u našoj ordinaciji je fiksna i iznosi 25.000 din. Podrazumeva sve neophodne preglede uključujući briseve, kolposkopiju, ultrazvučne preglede (broj UZ pregleda nije važan), laboratorijske analize, izradu spermograma, davanje injekcija, priprema i slanje dokumetacije… Iz paketa je jedino izuzeta histeroskopija, ali se ona može uraditi uz doplatu od 12.000 din.

2. Cena terapije (injekcija za stimulaciju) je od 600 – 1.000 Eura, u zavisnosti od toga koliko se injekcija potroši.

3. Ukupna cena IVF/ET procedure je 1.800 Eura. U početnoj fazi procesa, a zbog rezervacije termina pacijent uplaćuje avans od 200 Eura. Uplatu možete izvršiti lično na račun IVF centra ili preko naše ordinacije.

4. Donacija sperme se naplaćuje dodatnih 250 Eura. Zainteresovani biraju izmedju 3 ponuđena donatora.

5. Ukoliko se radi program doniranja jajnih ćelija celokupni troškovi su 4.100 Eura. U tom slučaju avans je 1.500 Eura. Zaintersovanima se pruža mogućnost biranja između 3 ponuđene donorke.

6. Mogući dodatni troškovi su: Predoperativni testovi – krvna slika, test koagulacije, biohemijske analize i EKG za pacijentkinje starije od 40 godina.

7. Kriprezervacija embriona (slow speed freezing) 300-400 Eura na period od jedne godine.

8. Vitrifikacija (high speed freeezing) 400-600 Eura na period od jedne godine.

 

U cenu VTO su uračunate sledeće usluge:
  • Prevoz sa aerodroma, autobuske stanice, železnicke stanice
  • Monitoring i konsultacije sa lekarima
  • Obavezni testovi u predtretmanu
  • Testiranje na infektivne bolesti (Hepatitis C i B, HIV i sifilis)
  • Prikupljanje sperme, analiza iste (spermogram) i zamrzavanje sperme na godinu dana
  • Ultrazvučni pregled tokom tretmana
  • Fertilizacija ICSI metodom, ako je potrebno
  • Prolongirana kultivacija embriona do faze blotociste
  • Transfer jednog ili dva embriona
  • Ako priklupljanje jajnih ćelija nije uspelo klinika garantuje povraćaj u iznosu od 500 Eura.