Ovulacija i ultrazvučna procena ovulatornog folikula

Zbog čega je važan tajming ovulacije?

Ovulacija je kompleksan proces koji podrazumeva regulaciju funkcije jajnika na više nivoa. Osim hormonskih događanja koja determinišu folikulogenezu i ovulaciju sam proces ovulacije podrazumeva i mnoge hemodinamske, fiziološke, anatomske, strukturne pa čak i mehaničke događaje na jajniku. U neposrednoj postovulatornoj fazi uključeni su i regenerativni procesi. Iz ovih razloga ponekad je teško odrediti ne samo tajming ovulacije već (što je mnogo vaznije) “kvalitet” folikula.

Pod kvalitetom folikula se najčešće podrazumeva njegova sposobnost da oslobodi jajnu ćeliju kao i samu činjenicu da li folikul sadrži zrelu i “operativnu” jajnu ćeliju. Hormonskim, biohemijskim i ultrazvučnim pokazateljima je to veoma teško proceniti sa visokim stepenom pouzdanosti. Procena “kvaliteta” folikula je veoma važna u stimulisanim ciklusima kada se žena priprema za neku od procedura asistiranog oplođenja (IUI, IVF/ET, ICSI/ET i sl.). Ovaj tekst ne razmatra hormonske, fiziološke i patafiziološke mehanizme ovulacije, kao ni hidromehaniku i mehaniku rupture folikula. Cilj ovog teksta je pokušaj objašnjenja hemodinamskih promena na jajniku u vreme ovulacije i periovulatornog folikula. Uloge 3D color/power Doppler tehnike u proceni kvaliteta folikula i tajminga ovulacije je takođe razmatrana.

Folikulogeneza

Sam proces folikulogeneze je pracen povecanjem krvnog protoka kroz jajnik. To je pokazano u više studija u kojima je meren protok krvi kroz arteriju ovariku jajnika na kome se razvija dominantni folikul. Osim toga, jajnik na kome se razvija dominantni folikul je većih dimenzija jednim delom zbog samog folikula. Drugim delom dobijanje na volumenu je zbog promena u samom tkivu jajnika koje jednostavno mozemo opisati kao otok tkiva. Ovi procesi su uslovljeni brojnim faktorima kao sto su hormoni, faktori rasta, faktori rasta krvnih sudova, vazodilatatorni prostaglandini, NO (azotmonoksid) i sl.

Sva ova dogadjanja se 2D ultrazvucnim pregledom ocitavaju kao blago uvecanje jajnika i pojava ovalne hipoehogene zone na jajniku koju zovemo ovulatorni folikul ili tacnije antralni folikul. Merenjem protoka krvi kroz arteriju ovariku u periovulatornom periodu redovno pokazuje značajno veći protok krvi nego što je to slučaj sa arterijom ovarikom suprotnog jajnika na kome nema ovulatornog folikula.

Folikulogeneza – vaskularni aspekt

Šematski prikaz vaskularnih promena tokom folikulogeneze kao i prilozene 3D (Power i Color Doppler) rekonstrukcije vaskularne mreže periovulatornog folikula ukazuju na značaj samih anatomo-histoloskih promena tokom sazrevanja folikula. Radovi mnogih autora potvrđuju značaj ovih prcesa za regularan razvoj folikula i sto je jos vaznije za pravilan razvoj najznacajnijeg produkta folikula – zrele i “operativne” jajne ćelije. Uključujući tu njen celokupni adneksalni kompleks, gde se pre svega misli na zonu pelucidu.

Težnja za što kvalitetnijom procenom stanja folikula i adneksalnog kompleksa jajne ćelije i same jajne ćelije proizilazi iz potreba moderne reproduktivne biologije i saznanja da su neki oblici steriliteta i nemogućnost oplodnje baš na nivou kompromitovane molekularne komunikacije između spermatozoida i zone pelucide i/ili spermatozoida i jajne ćelije. Iz ovih razloga, reproduktivni biolozi sve vise insistiraju na “kvalitetu” jajne celije koji bi iz sasvim razumljivih razloga omogucio veci procenat uspesnosti procedura asistirane reprodukcije.

Jedno od opstih biloskih nacela glasi da je za pravilan rast i razvoj bilo koje strukture neophodna odgovarajuca podrska u pogledu vaskularizacije. Dobra i nekompromitovana vaskularizacija omogucavaju snabdevanje folikula kiseonikom, hranljivim materijama i ne manje vaznim faktorima kao sto su hormoni, regulatori i stimulatori rasta, odbrambeni humoralni i celularni faktori i sl. Ovo je samo deo razloga zbog čega prilikom procene kvaliteta folikula treba razmisljati ne samo o njegovim dimenzijama i obliku. Osim toga, ne treba zanemariti druge faktore kao što je vasuklarna perifolikularna mreža i kvantifikacija krvnog protoka kroz jajnik.

Cena ultrazvučnog pregleda

Cene ultrazvučnog pregleda se prilično razlikuju od grada do grada i od ustanove do ustanove. Klikom na link otvorićete cenovnik u .pdf formatu.

Dodatne informacije