Melazma je stečena, simetrična hiperpigmentoza koja se uobičajeno javlja na suncu izloženim regijama tela i to kod žena srednjih godina. Faktori koji su odgovorni za pojavljivanje melazme su pre svega genetski, fizički (UV zračenje), trudnoća, hormonska terapija, fototoksični lekovi i supstance i vaskularni poremećaji u ređim slučajevima.

Histopatološki, melasma je epidermalna, dermalna ili mešovita hiperpigmentacija. U osnovi poremećaja leži povećan broj melanocita kao i povećana aktivnost melanogeničnih enzima, što u suštini predstalja povećanu aktivnost melanocita. Uzimajući u obzir patogenezu melazme strategija lečenja i korekcije ovog tipa diskoloracije se svodi na smanjenje broja melanocita i smanjenje njihove melanogenetske aktivnosti.

Za tretman melazme mogu se koristiti ablativni (resurfacing) laseri kao sto je CO2 laser, IPL i vaskularni ND YAG laser.

Ablativne metode se koriste u težim i rezistentnijim oblicima melasme, dok je upotreba ND YAG lasera i IPL-a rutinska i praćena je vrlo malim brojem komplikacija i neželjenih efekata. Zbog toga svaki tretman melasme treba započeti ND YAG laserom ili IPL-om.

Pregledajte rezultate lečenja melasme, pre i posle tretmana

Tretman

Sve metode tretmana melasme se baziraju na istom principu, a to je smanjenje broja melanacita i smanjenje njihove aktivnosti. U tom smislu, pored fizičkih metoda tretiranja melasme treba sprovesti i određene promene u životnim navikama. Pre svega obratiti pažnju na izloženost suncu, koristiti kreme sa visokim zaštitnim faktorom protiv UV zračenja, izbegavati upotrebu hormonskih preparata i lekova koji interaguju sa svetlosnom energijom. Sve ove korekcije u terapiji, ukoliko su moguće, treba sprovesti u konsultaciji sa lekarima određene specijalnosti.

Klikom na link možete otvoriti cenovnik. Cene su prikazane u dinarima i odnose se na jedan tretman. Konačna cena zavisi od broja tretmana. Za sve ostale informacije možete se obratiti telefonom: 018-249-178, 064-2951-004