Lasersko skidanje / uklanjanje tetovaža

Tetoviranje ili promena izgleda trajnim ucrtavanjem slika na razlicitim delovima tela je stara kultorološko-socološka pojava. Može se reći da je stara koliko i ljudska civilizacija iz jednostavnog razloga što su ljudi od svojih prapočetaka imali potrebu za ulepšvanjem tela, isticanjem pojedinih delova tela, nekom vrstom obeležavanja i konačno unosenjem neke vrste promene u izgledu. Naravno da su koreni šminkanja i bojenja kože u raznim prilikama ujedno koreni pojave moderne tetovaže.

Istorijski aspekt tetoviranja

Istorijski gledano, privilegiju nanošenja boje ili slike na koži su imali pre svega ratnici, sveštenici, vračevi i ostali koji su to sebi mogli i smeli da priušte. U svakom slučaju cilj nošenja tetovaze je postizanje nekog efekta na druge ljude (prijatelje i neprijatelje) i jedan od načina da se slikom obratimo ljudima koje ne poznajemo ili čak ne primećujemo u svojoj okolini. Efekti koji su očekivani zavise od motiva tetovaže i njene lokalizacije. To može biti strah, divljenje, privlačenje pažnje, ljubav, erotski signali, sažaljenje itd. Paralelno sa razvojem tehnike pravljenja tetovaža razvijane su i tehnike za skidanje tetovaža.

Sa napretkom tehnologije i kulturološko/sociološkog “relaksiranja” ljudske zajednice tetovaže su postajale trajnije, lepše, prihvatljivije i dostupnije sve većem broju ljudi. Procenjuje se da u tzv. zapadnom svetu 10% ljudi ima bar jednu tetovažu, što je ogroman porast u odnosu na stanje pre 20 godina.

Uopšteno o tetovažama

Sa napretkom tehnike tetoviranja i pojavom sve lepših tetovaža ova sfera ljudske aktivnosti je dobila i prikladno ime – BODY ART ili PERMANENT MAKEUP. U isto vreme, pojavila se i potreba za skidanjem i uklanjanjem nepoželjnih tetovaža. Motivacija ljudi da uklone svoju tetovažu je različita i skoro da je nemoguće nabrojati sve razloge. Među najčešćim razlozima za skidanje tetovaže nalazimo potrebu da se tetovaza zameni lepsom, kolornijom, motivima i detaljima bogatijom tetovažom. Ponekad je potrebno ukloniti istetovirano ime osobe koja je nosiocu tetovaže emotivno nešto značila. Starosne promene na koži u smislu opuštanja kolagenih vlakana dovode do značajnih promena u izgledu i konačnom efektu tetovaže.

Sam pigment dugogodišnje tetovaže trpi izvesne promene u granulaciji i koloritetu pa može da dođe do izbleđivanja, gubitka preciznih ravnih linija i delimičnog ili potpunog gubitka forme tetovaže. Promene u kilaži takođe dovode do deformisanja prvobitne forme tetovaže, bilo da se nosioc tetovaže ugojio (najčešća situacija) ili izgubio na kilaži. U svakom slučaju željeni psiholoski efekat stare tetovaže može biti potpuno izgubljen. Ovo može da bude motiv za skidanje stare tetovaže koja bi bila zamenjena novom koja je prikladnija godinama nosioca tetovaže i trenutnim trendovima.

Skidanje tetovaža

Proces tetoviranja je u stvari postupak unosenja pigmenta određene granulacije u kožu. Dubina plasiranja pigmenta može biti različita ali u proseku iznosi 2 mm. Dimenzije pigmentnih granula se takođe razlikuju i mogu biti od 0.1-10 mikrona ali i veće od toga. Vrsta, boja, granulacija i dubina plasiranja pigmenta su odlučujući faktori za metodu skidanja tetovaže, uspešnost procedure i moguće komplikacije. U ne manje važne faktore spadaju i starost tetovaže i osobe, kao i regija tela sa koje se tetovaža skida.

Postoji više metoda za skidanje tetovaža. Hirurška ekscizija je efikasna, ali je nažalost primenljiva samo na tetovaže manjih površina. Kao što znamo, u poslednje vreme ljudi se odlučuju za tetovaže na velikim regijama tela koje sadrže puno detalja. Hiruška ekscizija tetovaže na većim površinama je skoro nemoguća bez transplantacije kože sa drugih regija, a ožiljne promene su neizbežne.

Tzv. abrazivna metoda skidanja tetovaže se zasniva na uklanjanju svih slojeva kože do nivoa pigmenta. Izvodljiva je mehaničkim putem i ultrazvučnim kavitronom. Komplikacije u smislu krvarenja, stvaranja ožiljaka, infekcije i nepotpuno skidanje tetovaže su vrlo česte kod ove metode. Postoje i metode kada se postojeća tetovaža pokriva neutralnim pigmentom (re-tetovažom) ili tretiranjem specijalnim kremama čiji bi krajnji efekat bio depigmentisanje pigmentnih granula u makrofazima i naročito fibroblastima.

Skidanje tetvaža laserom

Lasersko skidanje tetovaže je danas najpopularnije zbog relativne puzdanosti i efikasnosti, kao i zbog malog broja lakših komplikacija koje se mogu javiti. Mehanizam dejstva laserskog zraka je sličan kao kod ultrazvučnih talasa, a to je “razbijanje” deponovanih granula u međuceliskom prostoru. Osim toga, razbijene granule pigmenta su i manje uočljive jer su sitnije. Jedan deo pigmentnih granula “izbledi” pod uticajem laserskog zraka, dok jedan deo biva evakuisan međućelijskom “cirkulacijom” do limfnih čvorova i najzad preostali deo bude ponovo fagocitovan od strane makrofaga i fibroblasta i transportovan do limfnih čvorova i dalje u organizam. Rezultat ovog procesa je bleđa i “razlivena” tetovaža. Ujedno ovo je razlog zbog čega lasersko skidanje tetovaže mora da se izvede u nekoliko tretmana. Vreme do konačnog nestajanja tetovaže zavisi od svih dosad pobrojanih faktora i nikada nije kraće od 12 nedelja.

Faktor iskustva

Iskustvo operatera lasera je jedan od ključnih faktora uspešnog tretmana skidanja tetovaže. Ovo se ne odnosi samo na iskustva u rukovanju i podešavanju lasera već i na procenu debljine kože, dubine pigmenta, tip kože, da li se radi o prvom, drugom ili npr. petom tretmanu, ali je gotovo nemoguće proceniti hemijski sastav pigmenta. Svi ovi faktori moraju da se uzmu u obzir u planiranju tretmana.

Pre i posle tretmana skidanja tetovaže

Priperema za tretman je jenostavna. Regija koja se tretira treba da budu čista i obrijana. Posle tretmana javlja se otok i crvenilo kao posledica dejstva laserskog zračenja. Ukoliko se javljaju neprijatnosti u vidu peckanja hladne obloge dolaze u obzir kao i kortikosteroidne masti i kreme.

Komplikacije

Komplikacije skidanja tetovaže laserom su bol, crvenilo, formiranje ožiljaka, povećana ili (znatno češće) smanjena pigmentacija kože na mestu dejstva lasera. Infekcije i veliki ožiljci su prava retkost posle skidanja tetovaže laserom. Postintervencijski tretman podrazumeva upotrebu leda i antibiotskih masti. U ređim slučajevima je potrebno previjanje i parenteralna antibiotska terapija.

Cena uklanjanja tetovaće

Cene uklanjanja tetovaže se prilično razlikuju od grada do grada i od ustanove do ustanove, ali cena prvenstveno zavisi od veličine tretirane regije i lasera kojim se radi. Cena uklanjanja tetovaže PICO laserom je nešto veća od cene uklanjanja tetovaže NDYAG laserom. Dok konačna cena uklanjanja tetovaže zavisi od broja tretmana. Klikom na link otvorićete cenovnik u .pdf formatu.

Dodatne informacije