Double (Dabl) i Triple (Tripl) test

Dabl i Tripl test su prenatalni, neinvazivni, skrining testovi koji daju informaciju u obliku verovatnoće, a koja se odnosi na zdravlje ploda. Ova informacija se odnosi samo na manji broj potencijalnih anomalija i hromozomskih aberacija ploda. Dakle, važno je znati da informacija koja se dobija putem Dabl i tripl testa nika da nija "da" vaša beba ima problem ili "ne" vaša beba nema problem. Rezultati dabl testa i tripl testa, čak i kada signaliziraju postojanje problema, nikada se ne tumače u smislu postavljanja dijagnoze, već su osonva za iniciranje daljih ispitivanja. Skrining testovi su neinvazivni testovi i ne ugrožavaju trudnicu i bebu.

Cilj dabl i tripl testova je identifikacija trudnica kod kojih je povećan rizik da beba može imati neku od hromozomopatija (poremećaj u broju hromozoma bebe). Za konačno postavljanje dijagnoze u smislu kongenitalnih anomalija se inicira ultrazvučni pregled, a za hromozomske aberacije prenatalni test, amniocenteza, horiocenteza ili kordocenteza.

Kada se radi Dabl test?

Dabl test radi se u periodu od 12. - 14. nedelje trudnoće

Šta se utvrđuje Dabl testom?

Ovaj test ukazuje na verovatnoću postojanja najčešćih hromozomopatija:

1. Trizomija 21 (Daunov sindrom)

2. Trizomija 18 (Edvardsov sindrom)

3. Trizomija 13 (Patau sindrom)

Šta je potrebno za kompletiranje testa?

Ultrazvučni parametri:

1. CRL - dužina ploda.

2. NT (nuhalna translucenca) - predstavlja tečnost koja se nakuplja ispod kože na zadnjem delu vrata fetusa tokom prvog trimestra trudnoće. Debljina NT povećana je kod fetusa sa hromozomskim abnormalnostima.

3. Prisustvo nosne kosti (kod fetusa sa anomalijama formira se kasnije).

Iz krvi trudnice određuju se:

1. Free beta HCG - humani horioni gonadotropin

2. PAPPA ( pregnancy-associated plasma protein A)

Anamnestički i biometrijski podaci roditelja:

1. Godine starosti roditelja

2. BMI, visina i težina majke

3. Navike kao što je pušenje i sl.

4. Blizanačka ili monofetalna trudnoća

5. Prirodna trudnoća ili IVF

6. Zdravstveno stanje majke, dijabetičar, hipertenzija, hipertireoza i sl.

Kako se tumače dobijeni rezultati Dabl testa?

Svi ovi podaci se unose u specijalni program za izračunavanje rizika. Ukrštanjem podataka dobija se nalaz koji pokazuje verovatnoću postojanja neke od navedenih hromozomopatija kod bebe.

Rezultat se izražava kao statistički podatak npr. ako rezultat Dabl testa pokaže verovatnoću 1:10000, to znači da na 10000 žena koje imaju iste parametre, jedna beba može imati neku od hromozomskih abnormalnosti. Rezultat Dabl testa tumači se u odnosu na cut off vrednost (vrednost rizika ispod koga se smatra da je rizik nizak).

Tripl test

Često je pitanje trudnica u čemu je razlika između dabl i tripl testa, koji test je pouzdaniji, koji test ima veći spektar. Nećemo mnogo pogrešiti ako kažemo da se ova dva testa baziraju na sličnim principima, slične su pouzdanosti i da tripl test pokriva malo veći spektar poremećaja. Ukratko, tripl test je u blagoj prednosti u odnosu na dabl test.

Kada se radi tripl test?

Idealno vreme je između 16 i 18 nedelja, prošireni prozor je između 15 i 20, a nije retkost da se triple test radi i posle 20 nedelja. Ove relaksirane preoporuke za triple test mogu da unesu značajnu konfuziju u tumačenju rezultata što se za buduće roditelje lako pretvara u noćnu moru. Zbog toga, preporuka trudnicama je da se pridržavaju preporuke da tripl test rade između 16 i 18 nedelja.

Na koje probleme može ukazati tripl test?

1. Trizomija 21 (Daunov sindrom)

2. Trizomija 18 (Edvardsov sindrom)

3. Defekt neuralne cevi, što predstavlja zbirni naziv poremećaja u razvoju mozga i kičmene moždine.

Ostali podaci koji su potrebni za kompletiranje tripl testa su slični kao i kod dabl testa, ultrazvučni nalaz sa biometrijom ploda i anamnestički i biometrijski podaci roditelja.

Ukoliko dabl i/ili tripl test alarmiraju lekara pokazujući povećani rizik za postojanje nekih poremećaja zdravlja ploda sledeći korak je upućivanje trudnice na prenatalni test ili amniocentezu.

Cena dabl i tripl testa

Cene ovih testova se razlikuju od grada do grada i od ustanove do ustanove. U cenu dabl ili tripl testa nije uračunat ultrazvučni pregled koji je obavezan i ne bi trebalo da bude stariji od 24h. Klikom na link otvorićete cenovnik u .pdf formatu.

Dodatne informacije